Coverafbeelding De Kast & Maaike Schuurmans - Wa't Ik Bin
  • Statistieken
  •   3 weken
  •   24 piekpositie
  •   42 punten
  •   2000

Artiestinformatie

Land   NederlandSongtekst

Koest do net sjen, koest do net oan myn eagen sjen
Dat ik gjin fjoer meer yn my hie
Wíªr wie de stim, wíªr wie de stim dy 't tsjin my sei
Dat ik myn dream ferjitten wie
En de dagen gienen foarby en ik libbe mei de dei
want ik hoechde net te witten fan de moarn
Sa ticht by dy, myn hiele libben wie 'k by dy
Dochs wie dyn tinken fier fan my
'k Ha alles jí»n, ik ha my oan it lot ferbí»n
Wy gienen elts ús eigen wei

Mar by alles wat ik die, wat ik yn myn hannen hie
Feroarre blinkend goud yn inkeld sí¢n
De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein
Ik iepenje de finsters en ik fljocht sa fier 't ik kin
want ik kin no einlik wíªze wa't ik bin

Mar de jierren rekken wei, en de tiid dy naam ús mei,
en wy hoechden net te wachtsjen op 'e moarn
De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein
Ik iepenje de finsters en ik fljocht sa fier 't ik kin
want ik kin no einlik wíªze wa't ik bin

Songinformatie

ArtiestDe Kast,
Maaike Schuurmans
Platenlabel ProActs


Positieverloop