disclaimer

Het Top 40-beeldmerk, het Top 40-woordmerk alsmede het woordmerk Alarmschijf zijn geregistreerde merken van de Stichting Nederlandse Top 40. De site en alle gegevens die worden gepubliceerd op deze site, zijn eveneens eigendom van de Stichting Nederlandse Top 40. Deze site geniet bescherming op grond van de Auteurswet, het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, en de Databankenwet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Nederlandse Top 40 is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site te incorporeren.

De Stichting heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Stichting Nederlandse Top 40 acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie. De op de site geplaatste lezerscommentaren en redactionele artikelen geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender of redacteur. De Stichting Nederlandse Top 40 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen.

De Stichting Nederlandse Top 40 heeft haar uiterste best gedaan om voor zover mogelijk de rechthebbenden van de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Als u meent rechthebbende te zijn van  een gebruikte afbeelding, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting Nederlandse Top 40 via het contactformulier.