Privacy policy

Als Stichting Nederlandse Top 40 respecteren we de privacy die je wenst. Persoonlijke gegevens worden met zorg beveiligd en behandeld. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet nodig om gebruik te maken van de website top40.nl. Wanneer je bijdragen levert wordt expliciet gevraagd om gegevens die je moet invullen. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt ter verificatie van jou als individu en worden niet voor andere doeleinden ingezet.

Om gebruik te kunnen maken van activiteiten, onze nieuwsbrief, of winacties geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid onderschrijft.

We zullen uitsluitend vragen naar naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. Ook worden via top40.nl bepaalde gegevens vastgelegd, waaronder URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze website. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De gegevens gebruiken we om de website te optimaliseren, analyseren, deelname mogelijk te maken aan een winactie of de ontvangst van onze nieuwsbrief.

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Voor die inhoud is de Stichting Nederlandse Top 40 niet verantwoordelijk.

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten via ons contactformulier.

De Stichting Nederlandse Top 40 houdt zich het recht voor om deze policy te wijzigen en adviseert bezoekers van de website deze policy op gezette momenten na te lopen.