Privacy policy

Als Stichting Nederlandse Top 40 respecteren we de privacy die je wenst. Persoonlijke gegevens worden met zorg beveiligd en behandeld. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet nodig om gebruik te maken van de website top40.nl. Wanneer je bijdragen levert wordt expliciet gevraagd om gegevens die je moet invullen. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt ter verificatie van jou als individu en worden niet voor andere doeleinden ingezet.

Om gebruik te kunnen maken van activiteiten, onze nieuwsbrief, of winacties geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid onderschrijft.

We zullen uitsluitend vragen naar naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. Ook worden via top40.nl bepaalde gegevens vastgelegd, waaronder URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze website. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De gegevens gebruiken we om de website te optimaliseren, analyseren, deelname mogelijk te maken aan een winactie of de ontvangst van onze nieuwsbrief.

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Voor die inhoud is de Stichting Nederlandse Top 40 niet verantwoordelijk.

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten via ons contactformulier.

Wanneer u uw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vindt u hier: LiveRamp Privacybeleid voor Diensten. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij u op uw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van u en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om op interesses gebaseerde inhoud of gerichte reclame mogelijk te maken binnen uw gehele online ervaring (bijv. web, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die u tijdens uw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. U hebt het recht om een keuze kenbaar te maken met betrekking tot ons gebruik van LiveRamp- cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp voor de bovengenoemde doeleinden.

De Stichting Nederlandse Top 40 houdt zich het recht voor om deze policy te wijzigen en adviseert bezoekers van de website deze policy op gezette momenten na te lopen.