Nieuwe zaak rond UB40

- Nieuws

 UB40

Het hooggerechtshof heeft geoordeeld dat er voldoende grond is om een nieuwe rechtszaak te voeren over de bandnaam UB40.

In ons land scoorde UB40 vijf nummer 1-hits toen de groep nog bestond uit de broers Ali en Robin Campbell met daarbij onder andere Earl Falconer en Norman Hassan. In 2008 besloot Ali de band te verlaten om solo verder te gaan, waar hij later verklaarde dat er zakelijke verschillen waren. Ook Mickey Virtue vertrok kort daarna.


Nadat ook Astro vertrok uit de originele bezetting ging Ali, Mickey en Astro op tournee als nieuwe groep met als bandnaam UB40 featuring Ali Campbell, Astro And Mickey Virtue. Dat leidde in het najaar van 2014 tot een aanklacht van de originele UB40 die meenden dat de nieuwe naam niet zou moeten kunnen. Ook omdat het verwarring zou zaaien bij het publiek. De rechtbank oordeelt nu dat de originele UB40 een realistische basis heeft voor een nieuwe zaak.


Ali, Virtue en Astro zijn teleurgesteld: “We zullen doorgaan om ons tegen deze aanklacht te verdedigen.”